HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 63

รณรงค์พิษสุนัขบ้า ม.5 ๒๓๐๑๒๔

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2566 เมื่อวันที่  20 มกราคม 2566  ณ  บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5  มีกิจกรรมเดินรณรงค์ และ รถเเห่ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และระงับโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในเขตพื้นที่ตำบลเนื่องจากเกิดเหตุโรคพิษสุนัขบ้า ระบาดในเขตพื้นที่บ้านหนองไทร หมู่ที่  พบว่า มีโค ตาย จากการติดเขื้อโรคพิษสุนัขบ้า แล้วจำนวน 6 ตัว และพบว่ามี โค ในพื้นที่บ้านฉันเพลหมู่ที่ 1 ถูกสุนัขกัด ตรวจพิสูจน์แล้วพบว่า โค ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า  ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นเน้นย้ำให้ ราษฎร เฝ้าระวังสังเกตอาการ สัตว์ของตน หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้รีบจ้าง อาสาปศุสัตว์หรือผู้ใหญ่บ้านหรือ อบต.ทราบทันที