HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

งานร้องเรียน/ร้องทุกข์

Written by Super User
Hits: 2361

 

arrow wiolet 12 คู่มืองานร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิ๊กอ่าน..

arrow wiolet 12  ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (คำสั่งที่ 269/2562) คลิ๊กอ่าน...

arrow wiolet 12  ปรับปรุงคำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ปราสาททอง (คำสั่งที่268/2562) คลิ๊กอ่าน...

arrow wiolet 12 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับท้องถิ่น พ.ศ.2560 คลิ๊กอ่าน

arrow wiolet 12 แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิ๊กอ่าน..

arrow wiolet 12  ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (คำสั่งที่ 375/2561) คลิ๊กอ่าน...

arrow wiolet 12  ปรับปรุงคำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ปราสาททอง (คำสั่งที่ 373/2561) คลิ๊กอ่าน...

arrow wiolet 12 การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  คลิ๊กอ่าน..

arrow wiolet 12 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิ๊กอ่าน..