HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ข่าวสอบ/สมัครงาน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 374

arrow wiolet 12  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) ปี 2562อ่านประกาศ...

arrow wiolet 12 ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2  Read more..  (ประกาศ 11/10/2561)

arrow wiolet 12 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Read more..  (ประกาศ 02/03/2561)

arrow wiolet 12 ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Read more..  (ประกาศ 27/02/2561)

arrow wiolet 12 ประกาศ  รับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Read more..  (ประกาศ 7/02/2561)

arrow wiolet 12 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป Read more.. (ประกาศ 25/09/58)