HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลลานกีฬา

Written by Super User
Hits: 211

สนามกีฬาตำบลปราสาททอง

 

              สนามกีฬาตำบลปราสาททอง  ตั้งอยู่  บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทนาตัง-ศีขรภูมิ   บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1  ตำบลปราสาททอง  อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ก่อสร้างโดย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  ภายในประกอบด้วย สนามฟุตบอลมาตรฐาน  1 สนาม   สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม   สวนหย่อม และเครื่องออกกำลังกาย 

11

30294    30289

30285 30283

30280

 

 

 

สถิติข้อมูลการเข้าใช้บริการสนามกีฬาตำบลปราสาททอง    อ่านรายละเอียด...

 

ฐานข้อมูลลานกีฬาต่างๆภายในตำบล  อ่านรายละเอียด...