HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 331

278875275 1657478231270736 4481511497962021997 n

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ผู้นำหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านแสรออ รพ.สต.ปราสาททอง สถานีตำรวจภูธรตากูก ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ บ้านตาปุด บ้านแสรออ บ้านใหม่ บ้านระไซร์ บ้านตาสอน บ้านโพธิ์น้อย บ้านหนองโพธิ์ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และส่วนราชการ ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ในวันที่ 20 เมษายน 2565 บริเวณ เส้นทางหมู่ 8บ.แสรออ หมู่10บ.ระไซร์หมู่7บ.ตาปุด ต.ปราสาททอง ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้