HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 286

S 1718682331top0

   13 เมษายน 2564  อบต.ปราสาททอง จัดงานพิธีบวงสรวงองค์ปราสาททอง ประจำปี 2564  ณ บริเวณองค์ปราสาททอง วัดปราสาททอง บ้านแสรออ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาททอง โดยมีการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง   รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   พร้อมนี้ นายคำรณ  พูนชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  คณะผู้บริหาร และข้าราชการ  ได้ถือป้ายรณรงค์และแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประกาศต่อหน้าสาธารณะชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว  โดยได้รับเกียรติจากท่าน  นายอำเภอเขวาสินรินทร กำนันตำบลปราสาททอง และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถ่ายภาพและเป็นสักขีพยาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน  และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเกิดความตระหนักและมีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  ให้เป็นที่ประจักษ์กับสาธารณะชน

864041

S 1718682331top0