HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 78

60447741 854805738204660 8908588029690511360 n

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายคำรณ  พูนชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ณ วัดฉันเพล ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์