HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Written by Super User
Hits: 6

arrow green14 ร่วมเป็น 1 เสียง ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

      บุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติด และมีอันตรายต่อทุกระบบ โดยเฉพาะสมองของเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ 25 ปี ในหลายประเทศที่อนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้ แต่ห้ามขายให้เยาวชนอายุน้อยกว่า 18-21 ปี ก็ยังพบว่า มีการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนสูงมาก รวมทั้งมีการศึกษาใน 75 ประเทศ พบว่า ประเทศที่ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าจะมีการระบาดในเยาวชนต่ำกว่าประเทศที่อนุญาตให้ขาย

      ในวาระที่รัฐสภากำลังมีการพิจารณามาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า พวกเรา กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าการตลาดล่าเหยื่อและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้า จึงร่วมกันแสดงพลัง โดยการรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นต่อรัฐสภาและรัฐบาล ถึงเจตนารมณ์ที่จะขอให้รัฐสภาและรัฐบาลรับฟังเสียงของเด็กและเยาวชน รวมพลังกันปกป้องคุ้มครองลูกหลานไทยจากอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า โดยคงกฏหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า และหันมาเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมกับเร่งให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างค่านิยมแก่สังคมว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายและไม่ใช่สิ่งปกติที่ยอมรับได้

NoSmoking67

 

ลงชื่อสนับสนุนที่นี่ https://forms.gle/EBF3tK1d7Xr3iTBm8

(ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567)

#มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

#สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth