_PRINT 


ข่าว : ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อ่านรายละเอียด

ข่าวโดย :
อ่าน 267 ครั้ง
วันที่ 11 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:29:28:AM