_PRINT 


ข่าว : ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาปุด
ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเภาว์ พันธุ์ศรี ถึง บ้านนายสงวน พันธุ์ศรี บ้านตาปุด หมู่ที่ 7
กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเภาว์ พันธุ์ศรี ถึง บ้านนายสงวน พันธุ์ศรี บ้านตาปุด หมู่ที่ 7 คลิ๊กอ่าน

ข่าวโดย : admin
อ่าน 19 ครั้ง
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:22:03:PM