_PRINT 


ข่าว : ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยระดับชุมชน
ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยระดับชุมชน

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้คำแนะนำแนวทางในการจัดการชยะมูลฝอยให้แก่ชุมชนบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาททอง วันที่ 6  มิถุนายน 2561


ข่าวโดย : admin
อ่าน 42 ครั้ง
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:22:46:PM