_PRINT 


ข่าว : วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
" วันวิสาขบูชา"
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561
ณ วัดฉันเพล บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1
ตำบลปราสาททอง อำเอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


ข่าวโดย : admin
อ่าน 72 ครั้ง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:56:45:PM