_PRINT 


ข่าว : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ 23  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

ข่าวโดย : admin
อ่าน 53 ครั้ง
วันที่ 27 มีนาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:17:29:AM