_PRINT 


ข่าว : กำหนดราคากลางงานก่อสร้างล้อมรั้วลวดหนามสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.5
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างล้อมรั้วลวดหนามสระน้ำสาธารณะประโยชน์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ล้อมรั้วลวดหนามสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.5 บ้านหนองไทร ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ล้อมรั้วลวดหนามสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.5 บ้านหนองไทร ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อ่านรายละเอียด..

ข่าวโดย : admin-p
อ่าน 129 ครั้ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:03:32:PM