_PRINT 


ข่าว : โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคขุน ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคขุน
โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคขุน ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560
ณ ที่ทำการ อบต.ปราสาททอง
และศึกษาดูงาน ณ กัปตันฟาร์ม และ อบต.สลักได จังหวัดสุรินทร์

ข่าวโดย : admin-p
อ่าน 21 ครั้ง
วันที่ 28 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:43:10:PM