_PRINT 


ข่าว : เวทีเสวนา รณรงค์งดดื่ม งดจำหน่ายสุราทุกวันพระ
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา "รณรงค์งดดื่ม งดจำหน่ายสุราทุกวันพระ"
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
วันที่ 29  สิงหาคม 2560
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

ข่าวโดย : admin-p
อ่าน 63 ครั้ง
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:00:39:AM