<<ยินดีต้อนรับสู่....เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง............."ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"...
หน้าแรก

หน้าแรก
บุคคลทั่วไป
54.198.205.153
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 2
เมื่อวานนี้: 2
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 6324
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 13
54.198.xxx.xxx
159.224.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 13
เวลาในขณะนี้:
Sep 19, 2018
02:30 pm UTC
หน้าแรก

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
หน้าแรก

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

หน้าแรก

หมวด : คู่มือสำหรับประชาชน


หน้าแรก » คู่มือสำหรับประชาชน » บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" บัญชีคู่มือสำหรับประชาชน "
บัญชีคู่มือสำหรับประชาชน
บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองได้จัดทำบัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เรื่อง คู่มือบริการประชาชน  อ่านรายละเอียด

บัญชีคู่มือสำหรับประชาชน  ดังนี้ 
1. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3.  การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
6. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
7. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
8. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
10. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
11. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
12. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
13. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
14. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
15. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
16. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
17. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
18. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
19. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
20. การแจ้งขุดดิน
21. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
22. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
23. การแจ้งถมดิน
24. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
25. การรับชำระภาษีป้าย
26. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
27. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
29. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
30. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
โดย : ada 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:47:55 น.
อ่าน 1382 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)

ข่าวล่าสุด
 บัญชีคู่มือสำหรับประชาชน
21 ก.ค. 2558
 แบบคำขอทะเบียนพาณิชย์
14 ต.ค. 2557
 แผ่นพับทะเบียนพาณิชย์
14 ต.ค. 2557
ทั้งหมด

ข่าวยอดนิยม
 บัญชีคู่มือสำหรับประชาชน
21 ก.ค. 2558
 แผ่นพับทะเบียนพาณิชย์
14 ต.ค. 2557
 แบบคำขอทะเบียนพาณิชย์
14 ต.ค. 2557
ทั้งหมด