<<ยินดีต้อนรับสู่....เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง............."ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"...
หน้าแรก

หน้าแรก
บุคคลทั่วไป
54.166.141.69
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 11
เมื่อวานนี้: 11
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 6330
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 14
54.166.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
5.196.xx.xx

  ทั้งหมด: 14
เวลาในขณะนี้:
Sep 20, 2018
05:22 am UTC
หน้าแรก

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
หน้าแรก

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

หน้าแรก
 สมาชิกสภาท้องถิ่น


 
   ชื่อ-สกุล นายโชติวิทย์  รอบรู้เจน
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
   

   ชื่อ-สกุล นายธวัช  พันธ์ศรี
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
   

   ชื่อ-สกุล นายชัยชนะ  จารัตน์
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  1
   

   ชื่อ-สกุล นายวิระวงษ์  ดมหอม
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  1
   

   ชื่อ-สกุล นายเมียส  พอกพูน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  2
   

   ชื่อ-สกุล นายบุญเชิด  จารัตน์
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  2
   

   ชื่อ-สกุล นายปราโมทย์   พ่อค้า
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  3
   

   ชื่อ-สกุล นายชาตรี   จารัตน์
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  3
   

   ชื่อ-สกุล นายบรรทม  พันธ์ศรี
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  4
   

   ชื่อ-สกุล นายจำลอง  พอกพูน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  4
   

   ชื่อ-สกุล นางสาวคณิศร  ปัญญาคิด
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  5
   

   ชื่อ-สกุล นายบุญลิม  ทองศรี
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  6
   

   ชื่อ-สกุล นายเฉลิมชาติ  บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  6
   

   ชื่อ-สกุล นายบุญเนียร  พันธ์ศรี
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  7
   


   ชื่อ-สกุล นายบุญนาค  สมัครสมาน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  8
   

   ชื่อ-สกุล นายบุญช่วย  สมานรักษ์
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  8
   

   ชื่อ-สกุล นางสาวกัญญาณี  สมานรักษ์
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  9
   

   ชื่อ-สกุล นางศศิธร  ระวังชื่อ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  9
   

   ชื่อ-สกุล นางสาวรัชติยา  ยืนยาว
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  10
   

   ชื่อ-สกุล นายสันติ   งามเลิศ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  11
   

   ชื่อ-สกุล นางเพ็ญศรี  สมสง่า
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  11
   

   ชื่อ-สกุล นายวุธฒิชาติ   หมายมั่น
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  12
   

   ชื่อ-สกุล นายพงษ์ทร  พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  12
   

   ชื่อ-สกุล นายกอก  พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  13
   

   ชื่อ-สกุล นายเสริม  นุตโร
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
หมู่ที่  13
   


สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-09-30 (234041 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]