<<ยินดีต้อนรับสู่....เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง............."ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"...
หน้าแรก

หน้าแรก
บุคคลทั่วไป
54.166.141.69
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 11
เมื่อวานนี้: 11
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 6330
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 12
54.166.xxx.xx
216.244.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
106.11.xxx.xxx
66.249.xx.xxx

  ทั้งหมด: 12
เวลาในขณะนี้:
Sep 20, 2018
04:16 am UTC
หน้าแรก

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
หน้าแรก

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

หน้าแรก
 ประวัติหน่วยงาน


          
     ตำบล เป็นหน่วยการปกครองที่สำคัญของการบริหารส่วนภูมิภาค  และด้วยเหตุที่เป็นชุมชนที่ มีขนาดเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอ  รัฐบาลจึงได้มุ่งส่งเสริมให้องค์กรประชาชน  คือ สภาตำบล  ได้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการในตำบล
มากขึ้น  โดยได้ออกพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีฐานะการคลังระดับหนึ่ง เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบล” หรือ  “อบต.”สภาตำบลปราสาททอง  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  เมื่อ วันที่  ๒๓กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ เนื่องจากมีรายได้ครบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น  ๒๖  คน  และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และได้รับการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒                              

    ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาแล้ว จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้
                            
    ท่านแรก  นายวิเชียร  ผลเจริญ 
    ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งแต่วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ ถึง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒  มาจากการแต่งตั้งโดยตำแหน่งกำนันตำบลปราสาททอง
                            
    ท่านที่สอง  นายวรวิทย์  รอบรู้เจน  
   ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๔๔  ถึง  วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘  มาจากการเลือกตั้ง
                              
    ท่านที่สาม  นายสงวน  จารัตน์ 
    ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ถึง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มาจากการเลือกตั้ง
                              
    ท่านที่สี่   นายคำรณ  พูนชัย
    ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๖  กันยายน ๒๕๕๒  ถึง ๕ กันยายน ๒๕๕๖ และ ตั้งแต่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ปัจจุบัน    (มาจากการเลือกตั้ง)

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-04-01 (24720 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]