HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

รายงานการให้บริการร้องทุกข์ผ่าน online

Written by Super User
Hits: 1110

 

arrow wiolet 12 รายงานการร้องเรียนผ่านทางเฟสบุ๊ค ประจำปีงบประมาณ 2563

      imagesCAJM6MO3 เดือนมิถุนายน 2563

      imagesCAJM6MO3 เดือนพฤศจิกายน 2562

 

arrow wiolet 12 รายงานการร้องเรียนผ่านทางเฟสบุ๊ค ประจำปีงบประมาณ 2562

     imagesCAJM6MO3 เดือนพฤษภาคม 2562

     imagesCAJM6MO3 เดือนเมษายน 2562

     imagesCAJM6MO3 เดือนพฤศจิกายน 2561

 

arrow wiolet 12 รายงานการร้องเรียนผ่านทางเฟสบุ๊ค ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

arrow wiolet 12 รายงานการร้องเรียนผ่านทางเฟสบุ๊ค ประจำปีงบประมาณ 2560