HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Written by Super User
Hits: 606

download (1) แนวทางปฎิบัติงานรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิ๊กอ่าน..

อ้างอิง:คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์